top of page

Med over 20 års erfaring innen salg, salgsledelse og prosjekt arbeid har jeg kompetansen, og nettverket som skal til for at vi lykkes. Sammen skaper vi gode resultater. 

bottom of page